Template canter

רשימת תבניות

 1. יש לאתר את הרשימה שנרצה לשמור כתבנית

 2. יש ללחוץ על סימן הפלוס שמופיע בסרגל שמצד שמאל

 3. יש ללחוץ על  Template canter

 4. יש ללחוץ על Save as template

 כעת ניתן לראות אפשרויות מפורטות הנוגעות לרשימת התבניות החדשה:

 • יש לבחור שם לתבנית החדשה

 • יש להוסיף תיאור ותוויות על מנת לארגן את התבניות

 • יש לבחור עם מי נרצה לשתף את התבניות

 • אפשר לבחור import everything או ללחוץ על
  customize include items  על מנת לבחור מה נרצה
  לקחת אל התבניות השמורות

 

טעינת רשימת תבניות

 1. יש ללחוץ על הסימן של 3 הנקודות (...)
  על מנת לפתוח תיקיה בסרגל שבצד

 2. יש ללחוץ על Template center

 3. יש ללחוץ על Browse Template

 4. יש לבחור ברשימת תבניות על מנת לפתוח את פרטיה

 5. יש לבחור Use Template

 6. יש לערוך את הפרטים שנרצה לכלול או להחסיר מהתבנית

 7. יש לבחור Use Template

 8. אם נקבעו ברשימה תאריכי התחלה/תאריכי יעד למשימה,
  ניתן לייבא אותם כפי שהם או למפות אותם מחדש

מיפוי מחדש מאפשר להגדיר את תחילת הפרויקט או סיומו,

ואז המערכת ממפה באופן אוטומטי את שאר הימים.

 

תאריך ההתחלה והסיום נקבעים על ידי התבוננות בכל

המשימות המתוזמנות ולקיחת התאריך המוקדם או המאוחר

על מנת לקבוע נקודת התחלה לחישוב.

תיקיית תבניות

תהליך שמירת תיקיית התבניות כמעט זהה לתהליך שמירת רשימת תבניות:

 1. יש לאתר את התיקיה שנרצה לשמור כתבנית

 2. יש ללחוץ על שלוש הנקודות (...) בסרגל בצד שמאל

 3. יש ללחוץ על  Template canter

 4. יש ללחוץ על Save as template

 5. יש לבחור שם, להוסיף תיאור ולבחור הגדרת שיתוף

 6. יש לבחור באפשרויות הייבוא הרצויות

טעינת תיקיית תבניות

 1. יש ללחוץ על סימן הפלוס מעל בתיקיות בצד שמאל

 2. יש לבחור New Folder  על מנת לבחור בתיקיית תבניות קיימת

 3. יש לבחור Template  מהכרטיסיה העליונה

 4. יש לבחור בתבנית התיקיות ממרכז התבניות

 5. יש לבחור Use Template

 6. יש להכניס שם לתיקיה, מיקום ולייבא הגדרות

תבניות space 

שמירת תבניות של חללי עבודה

 1. בסרגל ה- space יש לבחור בשלוש הנקודות (...)
  ליד ה- space אותו נרצה לשמור כתבנית

 2. יש ללחוץ על Template center

 3. יש ללחוץ על Save as template

טעינת space

 

 1. יש ללחוץ על Add New  בחלק העליון של סרגל הכלים

 2. יש לבחור את תווית –Template בחלונית

 3. יש לבחור Space template  תחת  Template center 

 4. ניתן לראות את התצוגה המקדימה של סביבת העבודה ואז ללחוץ על Use template

 5. יש לבחור שם לחלל, לבחור אפשרויות ייבוא ואז ללחוץ על Use template

תבניות משימה

ניתן ליצור או להשתמש בתבנית משימה מחלון התפריט

ניתן להתחיל משימה חדשה מתבנית באמצעות לחיצה על הפלוס בפינה המינית התחתונה של סביבת העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slash Commands 
ניתן להשתמש ב- Slash Commands כדי להשתמש בתבנית משימות כשיוצרים משימה חדשה ע"י הקלדה של temp בשורת הכותרת או בשדה התיאור. במשימות קיימות אפשר להשתמש בשדה התגובה על מנת להיכנס אל פקודות הסלאש.
 1. יש לצפות בתבניות המשימות שהשתמשו בהן לאחרונה (עם החצים במקדלת ניתן לבחור ביניהם)

 2. יש ללחוץ על browse  על מנת לחפש במרכז התבניות אחר משימות אחרות

 3. יש להקליד את שם המשימה על מנת לחפש אותה

 4. יש ללחוץ על מקש האנטר על מנת להוסיף את תבנית המשימה אל המשימות שלנו

מחיקת תבנית

 

 1. יש לנווט אל  Template מתפריט הסרגל הצידי או מחלון יצירת
  המשימות כמו שעושים על מנת ליצור תבנית- save as template
 2. יש לבחור את התבנית שאותה נרצה למחוק
 3. בתצוגת התבנית יש לבחור Delete template 

 

 

 

 

 

 

עריכת תבניות

 1. יש ליצור תיקיה, רשימה או משימה באמצעות התבנית

 2. יש לבצע את כל העריכות אשר רוצים לשמור בתבנית

 3. יש לבחורtemplate canter  ואז save as template

 4. יש לבחור update an existing template  בתחתית המסך

 5. יש למצוא את שם התבנית שנרצה לעדכן ולבחור next

 6. יש לעדכן את שם התבנית, אפשרויות השיתוף והייבוא

 7. יש לבחור save

 

פרטיות תבניות
תבניות יכולות להישאר פרטיות, או להיות משותפות עם הצוות, עם אנשים ספציפיים או שניתן לשתף אותן עם העולם על ידי שימוש בכתובת אינטרנט פרטית.

 

 

 
פריטים פרטיים
אש יש פרטים פרטיים שנרצה להשאיר פרטיים, ניתן לבחור ב- legacy sharing option  כאשר משתפים את התבנית.
הערה: רק בעלי התבנית יכולים לשנות את ה- legacy option

 

 

 
שיתוף הגדרות התבנית
ניתן לגשת להגדרות השיתוף על ידי בחירה בלחתן השיתוף שבפינה הימנית העליונה בעת תצוגה מקדימה של תבנית כלשהי במרכז התבניות.
הערה חשובה: תבניות של מרחבים, תיקיות ורשימות תמיד יכילו משימות בתוכן. אם נעדיף לתכנן תצוגה במקום משימות, ניתן להשתמש במקום זה ב- view templet
 
צפיות
מומלץ לשמור על תצוגות המשימות המועדפות כדי שניתן יהיה להשתמש בהם מחדש במרחבים, בתיקיות וברשימות אחרות.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טמפלט1.png
טמפלט2.png
טמפלט3.png
טמפלט4.png
טמפלט5.png
טמפלט7.png
טמפלט6.png
טמפלט8.png
טמפלט9.png
טמפלט10.png
טמפלט11.png
טמפלט12.png
טמפלט13.png